açık damar

açık damar Osm. eviye-i meftuha

(biyoloji)


açık damar için benzer kelimeler


açık damar, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'd', 'a', 'm', 'a', 'r', şeklindedir.
açık damar kelimesinin tersten yazılışı ramad kıça diziliminde gösterilir.