açık deniz balıkçılığı

açık deniz balıkçılığı İng. deep sea fishing

Özel balıkçı tekne ve gereçleriyle yapılan, büyük anapara ve örgütlenmeye dayalı balıkçılık.


açık deniz balıkçılığı İng. offshore fisheries

1. Okyanus veya denizin sahanlık alanı ötesinde, genellikle karasuları dışında kalan sularda yapılan balıkçılık. 2. Limandan ayrıldıktan sonra en az yedi gün süreyle denizde kalıp avlama yapabilen, avladıkları balıkları muhafaza ve işleme imkânlarına sahip donanımlı gemilerle yapılan avcılık biçimi, kıyı ötesi balıkçılığı, ofşor balıkçılık.


açık deniz balıkçılığı için benzer kelimeler


açık deniz balıkçılığı, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'd', 'e', 'n', 'i', 'z', ' ', 'b', 'a', 'l', 'ı', 'k', 'ç', 'ı', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
açık deniz balıkçılığı kelimesinin tersten yazılışı ığılıçkılab zined kıça diziliminde gösterilir.