dip balıkçılığı

dip balıkçılığı

a. Dipte yaşayan su ürünlerinin avlanılma işi.


dip balıkçılığı İng. bottom fishing

Dipte veya diple bağlantılı yaşayan su ürünlerinin avlanması.


dip balıkçılığı için benzer kelimeler


dip balıkçılığı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'p', ' ', 'b', 'a', 'l', 'ı', 'k', 'ç', 'ı', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
dip balıkçılığı kelimesinin tersten yazılışı ığılıçkılab pid diziliminde gösterilir.