kıyı balıkçılığı

kıyı balıkçılığı

a. den. Kıyıdan fazla uzaklaşmadan bir gün içinde avlanıp limana dönülme biçiminde yapılan avcılık.


kıyı balıkçılığı İng. coastal fishing

Çok kez kişisel girişimle, kıyı yakınında, bir sandal, motor takılı küçük bir tekne, olta, çapari ya da küçük ağlarla yapılan, örgütlenmemiş ya da yetersiz örgütlü balıkçılık biçimi.


kıyı balıkçılığı İng. coastal fisheries

Kıyıdan yapılan veya kıyıdan fazla uzaklaşmadan bir gün içerisinde avlanılıp limana dönülme biçiminde yapılan, gidiş geliş süreleri dâhil avcılığın başlamasından bitimine kadar geçen süre iki haftayı geçmeyen, avını normal olarak taze, zaman zaman da buzlanmış durumda pazara aktaran balık avcılığı.


kıyı balıkçılığı için benzer kelimeler


kıyı balıkçılığı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'y', 'ı', ' ', 'b', 'a', 'l', 'ı', 'k', 'ç', 'ı', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
kıyı balıkçılığı kelimesinin tersten yazılışı ığılıçkılab ıyık diziliminde gösterilir.