açık deniz

açık deniz

a. 1. Denizin, kara sularının dışında kalan bölümü. 2. Denizin kıyıdan çok uzaklarda bulunan geniş bölümü, engin: “Susuzluk korkusu, çölde, açık denizde, çorak bir dağ başında kapkara kızgın bir el gibi insanın gırtlağına sarılabilir.” -N. Hikmet.


açık deniz İng. high seas Alm. offenes meer Fr. haute mer
açık deniz İng. high seas

Her ülkenin, deniz kıyısına belli bir uzaklıktan geçen ve böylece belirtilen (kara sularının) sınırından ötede kalan deniz.


açık deniz İng. open sea

Okyanus veya denizlerin karasuları dışında kalan kıyıdan uzak bölgesi.


açık deniz için benzer kelimeler


açık deniz, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'd', 'e', 'n', 'i', 'z', şeklindedir.
açık deniz kelimesinin tersten yazılışı zined kıça diziliminde gösterilir.