açık deyim

açık deyim İng. open expression

Bağsız değişkeni olan düzgün deyim. Krş.. özelleme.


açık deyim için benzer kelimeler


açık deyim, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'd', 'e', 'y', 'i', 'm', şeklindedir.
açık deyim kelimesinin tersten yazılışı miyed kıça diziliminde gösterilir.