birlikte anlamlı deyim

birlikte anlamlı deyim İng. syncategorematic expression

Tek başına anlamlı olmayıp, bir ya da birden çok yönetilen deyimle bir araya geldiğinde tek başına anlamlı bir deyimi oluşturan deyim; yöneten dizimsel türünden olan deyim. || Örn. 'ise', 'değil', 'ne...ne'...'bütün',...


birlikte anlamlı deyim için benzer kelimeler


birlikte anlamlı deyim, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'l', 'i', 'k', 't', 'e', ' ', 'a', 'n', 'l', 'a', 'm', 'l', 'ı', ' ', 'd', 'e', 'y', 'i', 'm', şeklindedir.
birlikte anlamlı deyim kelimesinin tersten yazılışı miyed ılmalna etkilrib diziliminde gösterilir.