açık işletme

açık işletme

a. Maden yatağını örten verimsiz topraklar kaldırıldıktan sonra açık havada yapılan işletme.


açık işletme İng. surface mining

açık işletme için benzer kelimeler


açık işletme, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'e', 't', 'm', 'e', şeklindedir.
açık işletme kelimesinin tersten yazılışı emtelşi kıça diziliminde gösterilir.