gerçek işletme

gerçek işletme İng. effective establishment

Marka tecimini önlemek amacıyla, marka isteyende aranan gerçek işletmecilik.


gerçek işletme için benzer kelimeler


gerçek işletme, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'r', 'ç', 'e', 'k', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'e', 't', 'm', 'e', şeklindedir.
gerçek işletme kelimesinin tersten yazılışı emtelşi keçreg diziliminde gösterilir.