açık şehir

açık şehir, -hri

a. ask. Düşman saldırısına karşı savunma önlemleri alınmamış, içinde herhangi bir askerî hedef bulunmayan ve bu durumu önceden ilan edilmiş olan şehir: İkinci Dünya Savaşı'nda Roma açık şehir ilan edilmişti.


açık şehir İng. free town Fr. ville libre

açık şehir için benzer kelimeler


açık şehir, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'ş', 'e', 'h', 'i', 'r', şeklindedir.
açık şehir kelimesinin tersten yazılışı riheş kıça diziliminde gösterilir.