sapık şehir özentisi

sapık şehir özentisi Fr. hyperurbanisme

Şehir ağzına uymak gayretiyle yapılan yanlış.


sapık şehir özentisi için benzer kelimeler


sapık şehir özentisi, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'p', 'ı', 'k', ' ', 'ş', 'e', 'h', 'i', 'r', ' ', 'ö', 'z', 'e', 'n', 't', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
sapık şehir özentisi kelimesinin tersten yazılışı isitnezö riheş kıpas diziliminde gösterilir.