şehir coğrafyası

şehir coğrafyası

a. Coğrafyanın yerleşme bölgelerinde şehrin yayıldığı yerin inceleme ve araştırılmasını konu edinen kolu.


şehir coğrafyası için benzer kelimeler


şehir coğrafyası, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, ş harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ş', 'e', 'h', 'i', 'r', ' ', 'c', 'o', 'ğ', 'r', 'a', 'f', 'y', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
şehir coğrafyası kelimesinin tersten yazılışı ısayfarğoc riheş diziliminde gösterilir.