kardeş şehir

kardeş şehir, -hri

a. Aralarındaki ilişkiyi geliştirmeyi ve birbirlerine yaklaşmayı kabul eden ülkemizdeki bir şehirle yabancı bir ülkedeki bir şehre verilen genel ad: Bursa ile Darmstadt kardeş şehirdirler.


kardeş şehir için benzer kelimeler


kardeş şehir, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'd', 'e', 'ş', ' ', 'ş', 'e', 'h', 'i', 'r', şeklindedir.
kardeş şehir kelimesinin tersten yazılışı riheş şedrak diziliminde gösterilir.