acıklı komedya

acıklı komedya Alm. Ruhrstück

Gülünç durumların birtakım acıklı durumlardan çıktığı tiyatro yapıtı türü. Acıklı durumları gülünç durumlarından daha sık olan komedya türü. Bu tür Fransa'da XVIII. yüzyılda ortaya çıkmıştır.


acıklı komedya için benzer kelimeler


acıklı komedya, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', 'k', 'l', 'ı', ' ', 'k', 'o', 'm', 'e', 'd', 'y', 'a', şeklindedir.
acıklı komedya kelimesinin tersten yazılışı aydemok ılkıca diziliminde gösterilir.