acıklı

acıklı

sf. 1. Acındıracak, acı verecek nitelikte olan, dokunaklı, üzücü, koygun: “Bu âdet bir fabrika sahibinin acıklı hayat hikâyesiyle birlikte kondulara yayıldı.” -L. Tekin. 2. Acı görmüş, yaslı, kederli: “Kendimi bu acı ve acıklı kitlenin bir parçası gibi hissediyordum.” -H. E. Adıvar.


acıklı İng. tragic

1. Dar anlamıyla tiyatroda, tragedyanın belirleyici yanı, temel özelliği ye felsefi özü. 2. Bir oyun içinde acıklı görünümü sağlıyan gelişim. 3 -Genel anlamı içinde, toplumsal gelişmede birey-toplum çelişkilerinin anlatımı olan estetik ulamı.


Acıklı

Samsun ili, Çarşamba ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


acıklı için benzer kelimeler


acıklı, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', 'k', 'l', 'ı', şeklindedir.
acıklı kelimesinin tersten yazılışı ılkıca diziliminde gösterilir.