acıklı güldürü

acıklı güldürü İng. tragicomedy

Tragedya ile komedya özelliklerinin bireşiminden ortaya çıkmış oyun türü. Acı bir görünümü gülünç bir durum ya da gülünç bir görünümü acı verici bir durum içinde gösteren oyun.


acıklı güldürü İng. tearjerker

Sinema/TV. Gülünç olaylar ile acıklı olayların birbirini izlediği, izleyicinin dikkatinin gülme ile acıma duyguları uyarılarak sürdürüldüğü, belirli kalıplara dayanan, büyük bir değer taşımayan sinema ya da televizyon yapıtı.


acıklı güldürü için benzer kelimeler


acıklı güldürü, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', 'k', 'l', 'ı', ' ', 'g', 'ü', 'l', 'd', 'ü', 'r', 'ü', şeklindedir.
acıklı güldürü kelimesinin tersten yazılışı ürüdlüg ılkıca diziliminde gösterilir.