güldürü

güldürü

a. 1. Güldürme özelliği olan şey. 2. tiy. İlkel, yalın güldürme ögelerinden yararlanan, bazen inanırlığın sınırını aşan, güldürmeyi amaç edinen sahne eseri, komedi, fars.


güldürü İng. comical play

Güldürücü nitelikleri olan oyun türlerinin tümü.


güldürü İng. comedy

Sinema/TV. İnsanların, olayların, durumların gülünç yanlarını ele alan; bunları gülünç bir açıdan işleyen sinema ve televizyon oyunu türü. Gülünçlük çoğunlukla, olması gereken ile olmaması gerekenin beklenmedik, şaşırtıcı bir biçimde tersyüz olmasından doğar.


güldürü

1. bk. fars. 2. bk. komedya.


güldürü Osm. komedya, komedi

İnsanların ve olayların gülünç yanlarını ortaya koyan sahne yapıtı, bk. acıklı k., baletli k., büyükler k., çoban k., eski klasik k., lirik k., orta klasik k., parçalı k., sınıf k., son klasik k., tarih Ic, töre k.


güldürü için benzer kelimeler


güldürü, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'l', 'd', 'ü', 'r', 'ü', şeklindedir.
güldürü kelimesinin tersten yazılışı ürüdlüg diziliminde gösterilir.