güldürü (filmi)

güldürü (filmi) İng. comic film, comedy film, funny film, film comedy

Sinema Yazındaki, tiyatrodaki çeşitli güldürü geleneklerini, sinemanın sağladığı olanaklarla zenginleştirerek yansıtan film. İzleyicileri güldürmekle birlikte düşünmeye yönelten, sonunda az çok ağlatısal bir izlenim bırakan sinema yapıtı. Güldürü filmi, toplumsal yaşamla ilgili tüm aksaklıkları, toplumsal ilişkilerdeki düzensizlikleri, toplumda geçer akçe olan yanlış değerleri, kalıpları, insanların budalalıklarını alaycı, eleştirici bir tutumla yansıtır; bunların gülünç yanlarını gösterir. Toplumdaki gelenek ve göreneklerin, törenin, kişilerin inceden inceye gözlenmesiyle edinilmiş bilgilere dayanır. Güldürü türünün sinemada birçok çeşidi vardır.


güldürü (filmi) için benzer kelimeler


güldürü (filmi), 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'l', 'd', 'ü', 'r', 'ü', ' ', '(', 'f', 'i', 'l', 'm', 'i', ')', şeklindedir.
güldürü (filmi) kelimesinin tersten yazılışı )imlif( ürüdlüg diziliminde gösterilir.