hafif güldürü

hafif güldürü İng. light comedy

Sinema Yalnızca eğlendirmek, oyalamak amacı güden, yüzeyde kalan ve daha çok davranışların gülünçlüğüne dayanan bir güldürü çeşidi.


hafif güldürü için benzer kelimeler


hafif güldürü, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'f', 'i', 'f', ' ', 'g', 'ü', 'l', 'd', 'ü', 'r', 'ü', şeklindedir.
hafif güldürü kelimesinin tersten yazılışı ürüdlüg fifah diziliminde gösterilir.