çılgın güldürü

çılgın güldürü İng. screw-ball comedy

Sinema Amerikan güldürüsünün 1930'lardaki bir çeşidi. Ekonomik bunalımın patlak verdiği ve savaş tehlikesinin gittikçe arttığı çılgın ve anlamsız bir dünyada, mutluluğu, çılgın ve anlamsız davranışlar içinde aramağa çalışan kişileri yansıtır.


çılgın güldürü için benzer kelimeler


çılgın güldürü, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'ı', 'l', 'g', 'ı', 'n', ' ', 'g', 'ü', 'l', 'd', 'ü', 'r', 'ü', şeklindedir.
çılgın güldürü kelimesinin tersten yazılışı ürüdlüg nıglıç diziliminde gösterilir.