acıklı oyun

acıklı oyun İng. melodrama

1. Eski konumuyla içinde müzikli geçişleri olan, konuşma örgüsü ezgisiz ,müzikli sahne yapıtı. 2. Bugünkü anlamıyla, acıklı rastlantılar ve duygusal sahnelerden oluşan, iş gıcıklayıcı, kimi kez gülümsetici, çoğunlukla mutlu sonla biten, asal oyun türlerinden biri.


acıklı oyun için benzer kelimeler


acıklı oyun, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', 'k', 'l', 'ı', ' ', 'o', 'y', 'u', 'n', şeklindedir.
acıklı oyun kelimesinin tersten yazılışı nuyo ılkıca diziliminde gösterilir.