açınık yayılışı

açınık yayılışı Fr. Dilation vocalique

Açınık değşiliminin başka bir adı.


açınık yayılışı için benzer kelimeler


açınık yayılışı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'n', 'ı', 'k', ' ', 'y', 'a', 'y', 'ı', 'l', 'ı', 'ş', 'ı', şeklindedir.
açınık yayılışı kelimesinin tersten yazılışı ışılıyay kınıça diziliminde gösterilir.