açıortay düzlemi

açıortay düzlemi

a. mat. İki düzlemli bir açıyı iki komşu ve eşit açıya bölen düzlem.


açıortay düzlemi İng. bisecting plane

Kesişen iki düzleme eşit uzaklıkta bulunan noktaların oluşturduğu düzlem.


açıortay düzlemi için benzer kelimeler


açıortay düzlemi, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'o', 'r', 't', 'a', 'y', ' ', 'd', 'ü', 'z', 'l', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
açıortay düzlemi kelimesinin tersten yazılışı imelzüd yatroıça diziliminde gösterilir.