bindirme düzlemi

bindirme düzlemi İng. overthrust plane

Üzerinde, bindirilmiş bir tomruğun sürüklendiği yüzey.


bindirme düzlemi için benzer kelimeler


bindirme düzlemi, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'n', 'd', 'i', 'r', 'm', 'e', ' ', 'd', 'ü', 'z', 'l', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
bindirme düzlemi kelimesinin tersten yazılışı imelzüd emridnib diziliminde gösterilir.