addolunmak

addolunmak Ar. ¤add + T. olunmak

(nsz) (a'ddolunmak) Sayılmak: “İstanbul'da mühim addolunacak teşebbüslerden biri İngiliz Muhipleri Cemiyeti idi.” -Atatürk.


addolunmak, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'd', 'o', 'l', 'u', 'n', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
addolunmak kelimesinin tersten yazılışı kamnulodda diziliminde gösterilir.