âdembabaya dönmek

âdembabaya dönmek

malını mülkünü kaybetmek.


âdembabaya dönmek için benzer kelimeler


âdembabaya dönmek, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, â harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'â', 'd', 'e', 'm', 'b', 'a', 'b', 'a', 'y', 'a', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
âdembabaya dönmek kelimesinin tersten yazılışı kemnöd ayababmedâ diziliminde gösterilir.