adiaphora

adiaphora

bk. umursanmayan


adiaphora, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'i', 'a', 'p', 'h', 'o', 'r', 'a', şeklindedir.
adiaphora kelimesinin tersten yazılışı arohpaida diziliminde gösterilir.