adım (veya adımını) atmak

adım (veya adımını) atmak

1) yürümek için ayağını öne doğru uzatıp basmak: “Yıllar var ki bu eve tek bir ziyaretçi bile adım atmamıştı.” -E. Şafak. 2) mec. bir işe ilk kez girişmek.


adım (veya adımını) atmak için benzer kelimeler


adım (veya adımını) atmak, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'ı', 'm', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'a', 'd', 'ı', 'm', 'ı', 'n', 'ı', ')', ' ', 'a', 't', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
adım (veya adımını) atmak kelimesinin tersten yazılışı kamta )ınımıda ayev( mıda diziliminde gösterilir.