Adler kuramı

Adler kuramı İng. adler's theory

Gerçek ya da düşsel olan, ten, tin ya da toplumla ilgili bir yetersizliğin kişide yarattığı aşağılık duygusunun sonucu olan çatışmaların, ödünleyici davranışlarla giderildiğini savunan kuram.


Adler kuramı için benzer kelimeler


Adler kuramı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 'd', 'l', 'e', 'r', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
Adler kuramı kelimesinin tersten yazılışı ımaruk reldA diziliminde gösterilir.