adrenal medulla

adrenal medulla İng. adrenal medulla

(Lat. ad: yanında; renés: böbrekler; medulla: çukur) Katekolaminler denilen ve birbiri ile sıkı ilişkili olan epinefrin (adrenalin) ve norepinefrin (noradrenalin) denilen iki hormonun salgılandığı böbrek üstü bezinin merkez bölgesi.


adrenal medulla İng. adrenal medulla

Katekolaminler denilen ve birbiriyle sıkı ilişkili olan adrenalin ve noradrenalin denilen iki hormonun salgılandığı böbrek üstü bezinin merkez bölgesi, katekolamin.


adrenal medulla İng. adrenal medulla

Böbrek üstü bezinin iç kesiminde bulunan, ektoderm kökenli, sempatik sinir telleri ve gangliyonları içeren, katekolaminler denilen birbiriyle sıkı ilişkili olan adrenalin ve noradrenalin hormonlarını salgılayan ve fonksiyonel olarak sempatik sinir sistemiyle ilişkili olan bir bez, adrenal medulla, sempatiko-adrenal sistem.


adrenal medulla için benzer kelimeler


adrenal medulla, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'r', 'e', 'n', 'a', 'l', ' ', 'm', 'e', 'd', 'u', 'l', 'l', 'a', şeklindedir.
adrenal medulla kelimesinin tersten yazılışı alludem lanerda diziliminde gösterilir.