ağız açtırmamak

ağız açtırmamak

çok konuşarak başkalarının söz söylemesine, konuşmasına engel olmak: Yusuf Efendi biçareye ağız açtırmıyordu.


ağız açtırmamak için benzer kelimeler


ağız açtırmamak, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'z', ' ', 'a', 'ç', 't', 'ı', 'r', 'm', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
ağız açtırmamak kelimesinin tersten yazılışı kamamrıtça zığa diziliminde gösterilir.