ağız değiştirmek

ağız değiştirmek

önce söylediğini başka türlü anlatmak: “Gelgelelim Akif, Berlin'e gidip de oradaki kahveleri gördüğü vakit ağız değiştirmek zorunda kalır.” -S. Birsel.


ağız değiştirmek için benzer kelimeler


ağız değiştirmek, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'z', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 't', 'i', 'r', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
ağız değiştirmek kelimesinin tersten yazılışı kemritşiğed zığa diziliminde gösterilir.