durum değiştirmek

durum değiştirmek İng. to change position

Oyuncunun gövdesel olarak bir görünüşten başka bir görünüşe geçmesi.


durum değiştirmek için benzer kelimeler


durum değiştirmek, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 'r', 'u', 'm', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 't', 'i', 'r', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
durum değiştirmek kelimesinin tersten yazılışı kemritşiğed murud diziliminde gösterilir.