değiştirmek

değiştirmek

(-i) 1. Başka bir biçime sokmak, değişikliğe uğratmak: “Rüzgâr gibi çarçabuk esiş istikametlerini değiştiriyorlar, ağaç kurdu gibi renkten renge giriyorlar.” -E. İ. Benice. 2. Bir şeyi veya bir kimseyi bulunduğu yerden başka bir yere götürmek: “Aldığım tasdiknameleri göstere göstere mektep değiştirdiğim için artık son sınıflardayım.” -N. F. Kısakürek. 3. (nsz) Bir şey verip yerine başka bir şey almak: Bu ayakkabı sana küçük, değiştir. 4. (nsz) Birini bırakıp başkasını kullanmak: “O zamanlar şöyle öğleye doğru otele bir başvurup çamaşır değiştireceği varsa değiştiriyor.” -E. E. Talu. 5. Başka bir duruma, başka bir görünüme getirmek: “Tuvalet onu ne değiştirmiş, gençliğinin cazibesini, vücudunu, gözlerinin rengini nasıl belli etmişti!” -P. Safa. 6. Anlatıma yeni bir içerik vermek.


değiştirmek İng. alter
değiştirmek İng. change
değiştirmek İng. modify
değiştirmek İng. replace
değiştirmek İng. switch
değiştirmek

ta'dîl etmek.


değiştirmek için benzer kelimeler


değiştirmek, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 't', 'i', 'r', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
değiştirmek kelimesinin tersten yazılışı kemritşiğed diziliminde gösterilir.