ağız kankıran

ağız kankıran Fr. Stomacace, syn. Stomatite gangreneuse

ağız kankıran için benzer kelimeler


ağız kankıran, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'z', ' ', 'k', 'a', 'n', 'k', 'ı', 'r', 'a', 'n', şeklindedir.
ağız kankıran kelimesinin tersten yazılışı narıknak zığa diziliminde gösterilir.