ağız kankıranı

ağız kankıranı Fr. Noma

ağız kankıranı için benzer kelimeler


ağız kankıranı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'z', ' ', 'k', 'a', 'n', 'k', 'ı', 'r', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
ağız kankıranı kelimesinin tersten yazılışı ınarıknak zığa diziliminde gösterilir.