ağız mukoza zarı

ağız mukoza zarı İng. oral mucous membrane

Mukoza zarının ağız boşluğunu astarlayan kısmı.


ağız mukoza zarı için benzer kelimeler


ağız mukoza zarı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'z', ' ', 'm', 'u', 'k', 'o', 'z', 'a', ' ', 'z', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
ağız mukoza zarı kelimesinin tersten yazılışı ıraz azokum zığa diziliminde gösterilir.