alt mukoza katı

alt mukoza katı İng. Submucosa

Mukoza katının altında bulunan telli bağ dokusundan yapılmış bir kat.


alt mukoza katı için benzer kelimeler


alt mukoza katı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 't', ' ', 'm', 'u', 'k', 'o', 'z', 'a', ' ', 'k', 'a', 't', 'ı', şeklindedir.
alt mukoza katı kelimesinin tersten yazılışı ıtak azokum tla diziliminde gösterilir.