katı yürek, (katı gönüllü)

katı yürek, (katı gönüllü)

Taş yürekli, insafsız, merhametsiz


katı yürek, (katı gönüllü) için benzer kelimeler


katı yürek, (katı gönüllü), 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 't', 'ı', ' ', 'y', 'ü', 'r', 'e', 'k', ',', ' ', '(', 'k', 'a', 't', 'ı', ' ', 'g', 'ö', 'n', 'ü', 'l', 'l', 'ü', ')', şeklindedir.
katı yürek, (katı gönüllü) kelimesinin tersten yazılışı )üllünög ıtak( ,kerüy ıtak diziliminde gösterilir.