katı katı

katı katı

Sert sert, acı acı


katı katı için benzer kelimeler


katı katı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 't', 'ı', ' ', 'k', 'a', 't', 'ı', şeklindedir.
katı katı kelimesinin tersten yazılışı ıtak ıtak diziliminde gösterilir.