ana taşıma katı

ana taşıma katı İng. main haulage level

ana taşıma katı için benzer kelimeler


ana taşıma katı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'a', ' ', 't', 'a', 'ş', 'ı', 'm', 'a', ' ', 'k', 'a', 't', 'ı', şeklindedir.
ana taşıma katı kelimesinin tersten yazılışı ıtak amışat ana diziliminde gösterilir.