alçak yinelenim katı

alçak yinelenim katı İng. low frequency stage

TV. Bulucudan çıkan imi yükselten kat.


alçak yinelenim katı için benzer kelimeler


alçak yinelenim katı, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'ç', 'a', 'k', ' ', 'y', 'i', 'n', 'e', 'l', 'e', 'n', 'i', 'm', ' ', 'k', 'a', 't', 'ı', şeklindedir.
alçak yinelenim katı kelimesinin tersten yazılışı ıtak mineleniy kaçla diziliminde gösterilir.