alçak yinelenim yükseltimi

alçak yinelenim yükseltimi İng. low frequency amplification

TV. Alçak yinelenim katındaki imin yinelenimini yükseltme.


alçak yinelenim yükseltimi için benzer kelimeler


alçak yinelenim yükseltimi, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'ç', 'a', 'k', ' ', 'y', 'i', 'n', 'e', 'l', 'e', 'n', 'i', 'm', ' ', 'y', 'ü', 'k', 's', 'e', 'l', 't', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
alçak yinelenim yükseltimi kelimesinin tersten yazılışı imitlesküy mineleniy kaçla diziliminde gösterilir.