yüksek yinelenim katı

yüksek yinelenim katı İng. high frequency stage

TV. 1. Almaçtan gelen imi yükselten kat; dalgalığın aldığı imin ulaştığı ilk kat. 2. Verici yayaçta, kuvarslı salınım üretecinin oluşturduğu yüksek yinelenimli akımın gücünü yükselten kat.


yüksek yinelenim katı için benzer kelimeler


yüksek yinelenim katı, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'ü', 'k', 's', 'e', 'k', ' ', 'y', 'i', 'n', 'e', 'l', 'e', 'n', 'i', 'm', ' ', 'k', 'a', 't', 'ı', şeklindedir.
yüksek yinelenim katı kelimesinin tersten yazılışı ıtak mineleniy kesküy diziliminde gösterilir.