ağız yarı

ağız yarı

Ağız suyu, salya.


ağız yarı için benzer kelimeler


ağız yarı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'z', ' ', 'y', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
ağız yarı kelimesinin tersten yazılışı ıray zığa diziliminde gösterilir.