ağzı sıkılık

ağzı sıkılık, -ğı

a. Ağzı sıkı olma durumu, sır saklama, ketumiyet, ketumluk.


ağzı sıkılık için benzer kelimeler


ağzı sıkılık, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'z', 'ı', ' ', 's', 'ı', 'k', 'ı', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
ağzı sıkılık kelimesinin tersten yazılışı kılıkıs ızğa diziliminde gösterilir.