ağzı açık

ağzı açık

sf. 1. Şaşkın, alık, bön (kimse). 2. zf. Hayranlıkla, büyülenmiş olarak: “Kimi kez, herkese doğal gelen bir şeye ağzı açık bakakalırdım.” -A. Ağaoğlu.


ağzı açık

Peynir, kıyma veya mercimekle yapılan bir çeşit börek.


ağzı açık

1. Boşboğaz, geveze, sır tutmaz. 2. Avanak, şaşkın, aptal. 3. Hırsız.


ağzı açık

1. Kapaksız duvar dolabı. 2. Kerpeten.


ağzı açık, (ağzı açuk)

İlâç olarak kullanılan bir bitki tohumu. Hindistan'da yetişir. Zambak şeklinde, sarımsı güzel kokulu çiçeği vardır.


ağzı açık için benzer kelimeler


ağzı açık, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'z', 'ı', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 'k', şeklindedir.
ağzı açık kelimesinin tersten yazılışı kıça ızğa diziliminde gösterilir.