akciğer kılkurtları

akciğer kılkurtları İng. lungworms

Omurgalılarda, genellikle solunum aygıtı asalağı olarak yaşayan yuvarlak solucanlar topluluğu.


akciğer kılkurtları için benzer kelimeler


akciğer kılkurtları, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'c', 'i', 'ğ', 'e', 'r', ' ', 'k', 'ı', 'l', 'k', 'u', 'r', 't', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
akciğer kılkurtları kelimesinin tersten yazılışı ıraltruklık reğicka diziliminde gösterilir.