akıl ermezlik

akıl ermezlik

Cahillik.


akıl ermezlik

İşine gelmezlik.


akıl ermezlik için benzer kelimeler


akıl ermezlik, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'l', ' ', 'e', 'r', 'm', 'e', 'z', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
akıl ermezlik kelimesinin tersten yazılışı kilzemre lıka diziliminde gösterilir.