akın akın

akın akın

zf. Arkası kesilmeyen kalabalık öbekler durumunda: “Yurt dışındakiler akın akın yurda dönmeye başladı.” -H. Topuz.


akın akın için benzer kelimeler


akın akın, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'n', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'n', şeklindedir.
akın akın kelimesinin tersten yazılışı nıka nıka diziliminde gösterilir.